Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

AJAX

Charakteristika projektu: Má mezipředmětový charakter. Jedná se o prevenci proti sociálně patologickým jevům:
- vychovává k úctě k zákonu,
- učí sebeúctě a sebedůvěře, samostatnosti a angažovanosti,
- přispívá k utváření hodnot, jako je spravedlnost, svoboda, solidarita, tolerance a odpovědnost.
Přínos projektu: vede k pochopení významu řádu, pravidel a zákonů. Vede k rozvoji kompetence občanské.