Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

ZRUČNÉ DÍLNY

Charakteristika projektu: Soutěž zručnosti – pracovní techniky:
- rozvíjí u žáků základní rysy kreativity (pružnosti nápadů, originality),
- rozvíjí individuální a sociální dovednosti pro zvládání soutěže a konkurence,
- posiluje schopnost pracovní výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení,
- rozvíjí dovednost posoudit výsledek své práce i práce ostatních.
Přínos projektu: vede k rozvoji kreativity; soutěživosti mezi žáky. Vede k rozvoji kompetence pracovní.

Soutěž zručnosti chlapců z 8. ročníků se uskutečnila v pondělí 26. dubna 2010 v učebně pracovních činností č.3. Cílem soutěže bylo ověření dovedností a zručnosti při práci se dřevem. Žáci měli za úkol zhotovit dřevěný úhelník, který poté můžou využít k přesnému měření pravého úhlu při zhotovování výrobků v hodinách PČ. Během soutěže si žáci ověřili přesné měření podle zadaného plánku, rovné řezání, vydlabání čepu a spojování materiálu. Posledním úkolem žáků bylo hotový úhelník dohladka obrousit. Na závěr se žáci aktivně podíleli na vyhodnocení hotových výrobků.
Soutěže se zúčastnilo 8 žáků:
8.A – Petr Hejduk
8.B – Marián Wurdák, Zdeněk Berky,
8.C – Marek Mucha, Lukáš Jelša
8.D – Ivan Mirga, Jiří Vágner, Josef Mistoler

Při závěrečném hodnocení nejlépe uspěl výrobek Lukáše Jelši z 8. C, dalším nejlépe ohodnoceným výrobkem byl úhelník Mariána Wurdáka z 8.B. Třetí nejlepší výrobek měl Zdeněk Berky z 8.B.

Petr Rak

V úterý 4. května proběhla v dílnách soutěž zručnosti žáků 9. tříd. Soutěže se zúčastnilo 7 žáků.

1. místo: Petr TOKÁR z 9.C
2. místo: Jiří NAXER z 9.B
3. místo: Michal Balog z 9.C
Výhercům blahopřejeme, všem zúčastněným děkujeme.

Lenka Šašková