Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Nástěnka

Nástěnka primární prevence se v měsíci říjnu opět zaměřila na Kyberšikanu.
Tento měsíc si můžete přečíst několik pravdivých příběhů lidí, kteří se s kyberšikanou osobně setkali a také, jak se kyberšikaně bránit a jak se před ní chránit.

Alena Niklová