Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

REVITALIZACE ŠKOLNÍ ZAHRADY

Charakteristika projektu: Zvelebení prostředí školní zahrady tak, aby bylo možno pozemek využívat nejenom na pracovní činnosti, ale také k výuce a relaxaci:
- učí žáky kladnému vztahu k přírodě,
- učí žáky ctít vlastnoručně vytvořené hodnoty,
- rozvíjí schopnost pracovní výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení,
- učí žáky používat správné technické postupy, plánovat práci,
- vytváří u žáků pozitivní vztah k životnímu prostředí,
- pomáhá uvědomit si význam zdravého životního stylu,
- rozvíjí individuální dovednosti pro spolupráci,
- učí žáky pracovat v týmu,
- rozvíjí pozitivní vztah k manuální činnosti.
Přínos projektu: Vede k rozvoji kompetence pracovní, sociální, personální a občanské; zapojení žáků do zvelebení a následného využívání společných prostor školního pozemku.

V loňském školním roce začaly první práce na proměně školní zahrady. Žáci 6. a 7. tříd zbudovali přístupovou cestu pro své imobilní spolužáky a také relaxační koutek pro své mladší spolužáky.
V letošním školním roce žáci 5. – 9. ročníků v rámci předmětu Pracovní činnosti pod vedením p. uč. Raka, Juščáka, Haškové a Šaškové budují prostor za skleníkem na chytání dešťové vody, která se následně využije na zalévání rostlin ( viz. záložka FOTOGALERIE – album ZA SKLENÍKEM JE RUŠNO).

Letošní zima je opravdu tuhá a tak jsme nelenili a s chlapci z 8. a 9. tříd jsme v hodinách Pracovních činností vyráběli pro opeřence, kteří se vyskytují na školní zahradě, ptačí krmítka. Nejdříve jsme si našli na Internetu, jak má správné krmítko vypadat a pak se žáci směle pustili do díla. Práce šla pěkně od ruky, a tak co nevidět byla krmítka vyrobená a připravená na zavěšení. Po zhotovení a konečné úpravě byla chlapci krmítka umístěna na okna tříd a také zavěšena na stromy školní zahrady.
Chlapci z 9. C a 9.B pod vedení paní učitelky Šaškové zase vyráběli v hodinách PČ ptačí budky. Tyto budky se vyrábí pro různé druhy ptáků na základě získávaných informací z pozorování, například pro sýkorky koňadry, sýkorky modřinky, kosy atd. Budky po zhotovení budou rozmístěny na stromy školní zahrady.
Pozorování ptačího světa za okny školy průběžně provádí paní učitelky s žáky z nižšího ročníku. Učitelé se snaží zapojit aktivně žáky do projektu Revitalizace školní zahrady, a proto probíhá mapování druhů ptáků na naší školní zahradě. Naším cílem je vytvořit malou naučnou stezku, kde žáci získají základní informace o ptačím světě a také samozřejmě přispět opeřencům k lepšímu přežívání tuhých zim.

Petr Rak