Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Experiment ve škole II

Od 5. do 16. října byli opět žáci 3. A zapojeni do experimentu „Pes ve škole“. Studentka Pedagogického lycea Jana Hofferová během své čtrnáctidenní praxe tentokrát využila svého jedenáctiměsíčního čínského chocholatého psa Jošíka. Jošík od malička projevoval své velmi rezervované chování vůči lidem.
Cílem experimentu bylo zklidnění žáků při vyučování, zpestření vyučovacího procesu, zjistit, co vše si žáci pamatují z první květnové části experimentu se psem Danečkem. Druhá část experimentu byla zaměřena na socializaci Jošíka, ale také na žáky, jejichž hlavním úkolem bylo odbourat Jošíkův strach z lidí.
Vyvrcholením experimentu byl projektový den „Daneček a Jošík“. Na projektovém dnu byli přítomni oba pejsci a žáci byli rozděleni do dvou družstev, ke každému si vylosovali jednoho pejska. Celý den byl zaměřen na pejsky. V literární výchově studentka četla pohádku „ O pejskovi, který chodil do školy“, oba pejsci přitom leželi mezi žáky. V matematice měli žáci za úkol nakreslit vylosovaného pejska a k němu napsat příklady, které bude počítat druhé družstvo. Počítali, kolik má pejsek očí, drápků, prstů a nohou, zahráli si také na veterináře, jejich úkolem bylo obvázat obinadlem tělíčko pejska. V českém jazyce dostali žáci knížky, které byly zaměřeny na pejsky. Společně se studentkou si knížky prohlíželi a četli. V tělesné výchově žákům studentka vysvětlila a názorně ukázala, jak se cvičí s pejskem základní poslušnost. Žáci si to pak sami mohli vyzkoušet. Někteří byli velmi šikovní.
Na závěr celého experimentu žáci dostali fotografie na památku, které si vystavili ve třídě. Každý žák si také odnesl domů fotografii, kde je on s pejskem a navíc je na fotografii otisknutá tlapka Jošíka.
Během celého experimentu nedošlo k žádným komplikacím. Žáci si pejska velice užili a Jošík překonal své rezervované chování.

Napsala: Jana Hofferová /studentka/
Foto: Mgr. Jana Hofferová