Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Informační centrum Městské Policie

Žáci naší školy postupně navštěvují Informační centrum Městské Policie, kde je pro ně připravena přednáška na téma prevence kriminality mladistvých a trvá zhruba 1 hodinu.
Během této doby přednášející, p. Kozlová, seznamuje žáky s jejich právy a povinnostmi. Vzhledem k tomu, že vše je proloženo příklady z policejní praxe, přednáška žáky vždy zaujme a je pro ně velkým přínosem.

Mgr. Marková Petra
Foto: Mgr. Marková Petra, Miluše Vondráčková