Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Seminář pro učitele

Dne 21. 10. 2009 proběhl na naší škole seminář pro všechny učitele na téma: „Specifika práce s mladistvými a struktura péče o děti a mládež s etopedickým zaměřením.“
Tento seminář byl připraven pro celý pedagogický sbor a přijel nám ho přednést pan PaedDr. Bartoš z PPP v Teplicích. Byl pořádán v rámci dalšího vzdělávání pedagogů v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže.
Celý seminář byl zaměřen na práci s dětmi a zvládání jejich chování, s přihlédnutím nejenom k jejich věku a schopnostem, ale i rodinnému prostředí, ve kterém vyrůstají. PaedDr. Bartoš vycházel z mnohaletých praktických zkušeností, kde se nám snažil na praktických příkladech přiblížit svoji dlouholetou práci s dětmi a mládeží.
Program se nám líbil a věřím, že některým pedagogům předal i mnoho užitečných rad a informací, které v budoucnu použijí při práci se svými kolektivy. Touto cestou bychom mu chtěli zároveň poděkovat za čas i zkušenosti, které nám předal. Věříme, že i v budoucnu se opět setkáme při podobných programech.

Niklová Alena- metodik primární prevence