Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Seminář Třída v krizi

Dne 10. 11. 2009 se školní metodik prevence zúčastnil semináře pořádaného PPP v Teplicích „ Třída v krizi“. Naší části přednášela Mgr. Marie Šťastná – ředitelka PPP Ústeckého kraje v Teplicích.
Seminář probíhá ve dvou setkáních. Na prvním setkání setkání se hovořilo o možnosti využití produktu Třídy v krizi, o metodě BSA (barvy života) a jejím využití v poradenské praxi. Paní ředitelka Mgr. Šťastná nás na tomto prvním setkání seznámila s instrukcemi ke snímání vybrané třídy a ukázala nám výstupy anonymních tříd.
Rozbory praktických výsledků zmapovaných situací ve školách budou vyhodnoceny na druhém setkání

Alena Niklová – školní metodik prevence