Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Pozorování změn na cibuli

Studentka Pedagogické fakulty Marie Andělová si pro žáky 3. A připravila projekt, ve kterém žáci během 14 dnů pozorovali změny na cibuli, zapisovali je do formuláře, kreslili cibuli a vytvořili koláž.
Jednotlivé aktivity se žákům líbily a se zaujetím spolupracovali se studentkou.

Napsala a foto: Mgr. Jana Hofferová