Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Školení metodiků prevence

Dne 30. 11. 2009 proběhl v INFORMAČNÍM CENTRU PREVENCE KRIMINALITY MĚSTSKÉ POLICIE MOST seminář MŠP, který pořádala Ilona Kozlová – preventistka a mluvčí MP v Mostě.
Na semináři se jako hosté představili Jiřina Venclíčková – pracovnice „LINKY DUŠEVNÍ TÍSNĚ“. Přiblížila nám činnost této neziskové organizace a seznámila nás s kvalitou služeb, které svým klientům poskytují. Dozvěděli jsme se, s jakými problémy se na ně lidé nejčastěji obracejí.
Druhým hostem semináře byl pan Petr Svašek z červeného kříže, který nás seznámil s novinkou, kterou ČK vlastní a tou je model „ Junior“, na kterém si v rámci zdravovědy mohou žáci i dospělí vyzkoušet kardiostimulační resuscitaci ( umělé dýchání a masáž srdce ). Model je plně digitální a dokáže rozpoznat chyby při nesprávném dýchání a stlačování hrudníku. Seminář to byl velmi zajímavý a poučný. Všem účastníkům se moc líbil a odnesli si z něj mnoho nových poznatků.

Sepsala a nafotila Alena Niklová – školní metodik prevence