Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Plnění projektu Třída v krizi

Žáci 9. C třídy se společně s paní učitelkou zúčastnili zkušební verze projektu „Třída v krizi“, který pořádá DAP services.
Cílem tohoto projektu je zmapování jednotlivých tříd, kde se vyskytl určitý problém a jeho následná náprava. Zmapování může probíhat v rámci prevence i ve třídách, kde se žádný problém nevyskytuje. Tato zkušební verze se skládala celkem ze tří částí.
V první části se paní učitelka seznámila s celým projektem na semináři, který proběhl v PPP Ústeckého kraje v Teplicích.
Ve druhé části se žáci přihlásili na počítačovou verzi a každý z nich si vyplnil modul 8 barev a slov a požádali do zařazení do systému o zpracování dat.
Ve třetí části, která proběhla opět v PPP v Teplicích, si paní učitelka vyzvedla výsledky zmapování své třídy a seznámila své žáky s výsledkem.

Alena Niklová