Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Zelená je taky dobrá...

Během plnění projektu Sedm barev duhy – barvy zelené - se žáci 6. a 8. tříd dozvěděli spoustu zajímavých informací!

V hodinách Informatiky vyhledávali informace o biopotravinách a ekofarmách a proč vůbec existují a kde je najdeme a jak je poznáme a … nakonec ze všech získaných poznatků vytvořila třída 6.A pod vedením p. uč. Hurtové nástěnku v 1. patře, aby se o své nové vědomosti podělili i s ostatními spolužáky.

Mgr. Lenka Brunnerová
Foto: Mgr. Lenka Brunnerová a Mgr. Kateřina Jelínková