Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

BAREVNÁ ŠKOLA

Charakteristika projektu:
Rozzáření a zpestření interiéru chodby a vstupu do tříd v ZŠP barevným nátěrem dveří.

Cíl projektu:
Změnit šedé prostředí školy na pozitivní barevnou ........ a tím navodit veselejší náladu - prostředí vychovává

- Zapojovat žáky aktivně do dění a zvelebování školy,
- přispívat k vytváření pozitivního emočního klimatu třídy a školy: tady se cítím dobře,
- učit žáky ctít vlastnoručně vytvořené hodnoty,
- vytvářet u žáků pozitivní vztah ke své třídě,
- přispívat k vytváření pocitu sounáležitosti - moje třída-sem patřím
- rozvíjet představivost, fantazii a tvořivé myšlení,
- rozvíjet pracovní návyky a dovednosti - práce s barvou, příprava a úklid pracovních pomůcek, dodržovat pracovní postupy ...,
- rozvíjet tvořivost žáků.

Přínos projektu: vede k rozvoji kreativity a spolupráce. Vede k rozvoji kompetence sociální a personální; pracovní.