Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Den Země ve školní družině

V tento den připravila vychovatelka pro děti program.
Během odpoledne si děti prohlédly novou výzdobu chodby na téma: Jaký svět se mi líbí.
Společně jsme si povídali o tom, co se nám líbí a co bychom na naší Zemi změnili.
Děti byly rády, že si mohly vyzkoušet, že se dá využít i jinak nepotřebná věc jako je PET láhev. Z prázdných obalů si děti vyrobily panáky. Vlasy byly z novinového papíru,na ostatní výzdobu stačily zbytky odstřižků barevného papíru.
Celé odpoledne zakončila vycházka na Šibeník, kde si děti všímaly různých nešvarů - vandalismus,poházené odpadky…
Slíbili jsme si, že se budeme k naší Zemi chovat šetrně.

Věra Kašparová