Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Přednášky preventistky MěP

Během měsíců ledna až května, proběhly na naší škole přednášky preventistky MP na téma „Činnost Městské policie“ a „ Vandalismus“. Přednášky probíhaly postupně ve všech ročnících a byly přizpůsobeny věku žáků.
Téma „ Činnost Městské policie“bylo připraveno pro 1. – 5. ročníky ZŠ praktické a pro celou ZŠ speciální. Děti se zde dozvěděly o tom, co všechno dělá a o co se stará městská policie. Dostaly informace, s čím se mohou na MP obrátit, s čím jim pomůže a na co již nemá kompetence.
Pro 6. – 9. ročníky ZŠ praktické bylo určeno téma „ Vandalismus“. Žáci se dozvěděli nejčastější projevy vandalismu, jako jsou grafity a demolování. Kde jsou tyto projevy nejvíce prováděny a kým, jaké jsou postihy proti těmto přestupkům a kde jsou veřejné plochy určené pro grafity, za které nebudou stíhány. Přednáška byla doplněna prezentací a fotografiemi na internetu.
Obě témata byla pro žáky zajímavá, přínosná a dozvěděli se další zajímavé poznatky. Tímto moc děkujeme preventistce MP Lucii Jungmanové za obě témata, která si pro naše žáky připravila.
Přikládáme pár fotografií z přednášek.

Napsala a nafotila Alena Niklová – školní metodik prevence