Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Výukový program - Schola Humanitas

Dne 10. 6. 2010 se 9. třídy ZŠ praktické zúčastnily výukového programu na SŠ SCHOLA HUMANITAS v Litvínově. Program se skládal z dvou částí.
V 1. části programu žáci dostali do dvojice mapku, chodili v zámeckém parku a do prázdných rámečků doplňovali čísla stromů, které v parku vyhledávali. Dále do prázdných rámečků doplňovali názvy dřevin uvedených na mapě bez čísla. Nakonec si společně s Adamem a Evou(kteří nás celým programem provázeli) celou trasu prošli znova a výsledky si zkontrolovali, upravili a dozvěděli se ke každému stromu podrobnosti. Na konci 1. části hledali podle přiložené mapky 2 poklady.
Ve 2. části programu jsme se přesunuli do školní laboratoře. Žáci opět pracovali ve dvojicích. Pod mikroskopem podle popisků poznávali živočicha, kterého tam viděli. Do pracovního listu zapisovali jeho správný název. V další části si žáci připravovali podle přiloženého postupu dočasný preparát. Sledovali rybniční vodu a tvory, které v ní plavou. Pozorovali škeblovku, perloočko a lístek měříku s jeho změnami chloroplastů a buněčné stěny. Třetím úkolem této části byly ukázky bezobratlých živočichů (hmyzu) pod binokulární lupou, Žáci měli možnost si prohlédnout trubce, ploštici a páteříčka. Závěrem této poslední části byla poznávačka vybraných živočichů podle obrázků a zapsání správného názvu k fotografiím.
Celý program byl pro žáky velmi pečlivě připraven a všem se nám moc líbil. Chtěli bychom tímto velmi poděkovat Adamovi a Evě, kteří nás celým programem provázeli a zároveň paní učitelce Hofferové, která nám program zajistila.
Velmi nás zaujala školní laboratoř s mikroskopy a lupami. Pěkná je i výzdoba laboratoře a živé zvířátko zvané TRNOREP, které jsme tam viděli.

Napsala a fotografie pořídila Alena Niklová a Lenka Šašková – tř. uč. 9.B a 9.C