Archiv: !

Řekni NE drogám!

Dne 21. 6. 2010 byli někteří žáci, kteří se zúčastnili soutěže vyhlášené Policií ČR a umístili se na předních místech, pozváni na předání cen na Policii ČR v Mostě. Doprovodily je tam jejich paní učitelky Lenka Hurtová a Martina Čáková. Žáci a žákyně měli z cen velkou radost a seny se jim velmi líbily. Na 1. Místě v kategorii starších žáků ZŠ praktických se umístil žák Daniel Gebert a na 2. místě žákyně Kateřina Kovačová, oba ze třídy 6. A naší školy.
V kategorii mladších žáků ZŠ praktické se umístili žáci Bendik Martin a Ficu David ze třídy 4. B naší školy. Všem dětem velmi blahopřejeme a doufáme, že se zúčastní dalších výtvarných soutěží.

Nafotila : Martina Čáková
Sepsala: Alena Niklová