Archiv: !

Slavnostní výstava pro rodiče žáků 4.A a 4.B

Je červen, těšíme se na prázdniny, ale se školním rokem se chceme slavnostně rozloučit. Proto jsme i letos uspořádali výstavu pro rodiče.
Vyzdobili jsme hudebnu našimi obrázky. Pochlubili jsme se úspěchy, kterých jsme během roku dosáhli. Nejvyšší ocenění získala naše škola v celostátním projektu Les ve škole – škola v lese, vyhráli jsme 1. místo. Protože jsme se na projektu spolu s dalšími třídami aktivně podíleli, věnovali jsme tomuto úspěchu velkou výstavní plochu. Zabývali jsme se životem lesních zvířat, navštívili jsme přírodovědnou expozici Oblastního muzea v Mostě, sbírali jsme pro zvěř pečivo, vyhledávali jsme informace v encyklopediích, malovali obrázky a nakonec jsme si zvířata prohlédli a pohladili v oboře Mstišov.
Dne 17.6. jsme pozvali do školy rodiče a výstavu jsme slavnostně zahájili vystoupením, při kterém jsme zpívali, recitovali a tancovali. Potom se rodiče pustili do prohlídky fotografií a obrázků. Protože spousty dojmů by mohly přítomné vyčerpat, připravili jsme pro návštěvníky pohoštění. Upekli jsme dva druhy perníku a připravili jsme mrkvovou a pažitkovou pomazánku. Vše chutnalo výborně. Rodičům se ve škole moc líbilo a my už se těšíme na příští setkání. Škoda, že bude až za rok ….


Žáci 4.A a 4.B, paní učitelky Martina Čáková a Ivana Žižková