Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Vítězství v projektu

V květnu jsme odeslali do Sdružení Tereza závěrečnou zprávu o aktivitách jednotlivých tříd v projektu a dosáhli jsme opět velkého úspěchu. Naše zpráva byla vyhodnocena jako nejlepší v kategorii pokročilých. Odměnou bylo Lesní setkání v Moravskoslezských Beskydech na Bílém Kříži, kterého se zúčastnilo 5 vybraných žáků, kteří v projektu pracovali. Zúčastněné třídy získaly čestné uznání za vítězství a malou odměnu.
Ve školním roce 2010/2011 projekt pokračuje a my se opět zapojíme.

Napsala: Mgr. Jana Hofferová
Foto: Mgr. Ivana Žižková