Archiv: !
Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534
příspěvková organizace

Sběr

V letošním školním roce jsme opět sbírali víčka od PET lahví. Zapojilo se celkem 17 tříd a nasbírali jsne celkem 163 321 víček, jejichž výkup a druhotné zpracování zajišťuje firma Stabilplastik z Prahy. Šikovné děti využily víčka také při pracovní výchově, v hodinách matematiky a zejména v ekologické výchově. Nejvíce jich nasbíraly třídy 7.AS, 3.AS, 6.A a třída 5.CS.

Děkujeme všem dětem, rodičům a známým, kteří víčka nevyhazují do odpadkového koše.

Mgr. Marie Chabrová