Archiv: !

VÁNOČNÍ VÝSTAVA

Charakteristika projektu: Výrobky s vánoční tématikou, má mezioborový a mezikulturní
charakter:
- napomáhá žákům uvědomit si právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich sociální příslušnost,
- pomáhá uvědomovat si význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti; tolerance, empatie, umění vžít se do role druhého; lidská solidarita,
- pomáhá navazovat a udržovat vztahy mezi vrstevníky, respektovat druhé lidi,
- rozvíjí schopnost pracovní výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení,
- rozvíjí u žáků základní rysy kreativity (pružnosti nápadů, originality).
Přínos projektu: napomáhá žákům uvědomit si kulturní rozdíly a lidské vztahy, vede k rozvoji kreativity. Vede k rozvoji kompetence sociální a personální; pracovní.


Ve středu 15. Prosince se jako každoročně konala na naší škole již tradiční vánoční výstavka. Návštěvníci si zde opět mohli prohlédnout výrobky našich dětí a různé vánoční dekorace, které si děti vyrobily pro své rodiče na Vánoce. Menší děti si zde opět mohly vyrobit vánoční přáníčka a různé vánoční drobnosti. Do této činnosti se zapojily dívky z 8. a 9. ročníků. Jako každoročně i letos nám pomoci přišli ženy z Dívčího klubu ROZMARÝN v čele s paní Získalovou. I přes nepřízeň počasí, které nám toho dne vůbec nepřálo, se na výstavku přišlo podívat mnoho mateřských i základních škol. Jejich zájem nás opravdu těší a doufáme, že nám svoji přízeň i nadále zachovají.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem příchozím návštěvníkům a hlavně všem, kteří se do organizace a výzdoby zapojili. Všem jim za to patří velký dík. Již se velmi těšíme na velikonoční výstavku.
Alena Niklová – organizátor výstavy
Více na záložce Fotogalerie...