Archiv: !

ČERTICE ZDOBÍ VÁNOČNÍ STROMEK

Charakteristika projektu: Výsledky chování žáků, má mezioborový charakter:
- napomáhá žákům porozumět sobě samému i druhým,
- pomáhá získávat dovednosti pro řešení konfliktů, zvládat respekt, podporu i pomoc
- pomáhá primární prevenci rizikového chování,
- rozvíjí povědomí o základních mravních hodnotách,
- rozvíjí u žáků rozpoznání nevhodného a rizikového chování a uvědomění si možných důsledků.
Přínos projektu: napomáhá žákům zvládání vlastního chování – sebepoznání a sebepojetí, vede k utváření mezilidských vztahů. Vede k rozvoji kompetence sociální a personální.

V letošním roce, tak jako každý rok, navštívily naši školu čertice.
Většina žáků byla hodná, ale našlo se i několik hříšníků. Každá třída si své neposluchy vykoupila krásnou písničkou nebo básničkou a přidal se i slib.
Na závěr žáci obdrželi sladké překvapení.

Mgr. Kateřina Jelínková