Archiv: !

ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ

Charakteristika projektu: Zpívání vánočních písní, má mezioborový a mezikulturní charakter:
- přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni,
- utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci,
- rozvíjí dovednosti pro pozitivní naladění mysli – uvolnění, relaxace,
- podporuje pozitivní vztah k tradicím a lidové slovesnosti,
- upevňuje osvojování cizího jazyka,
- posiluje sociální chování a sebeovládání.
Přínos projektu: vede k rozvoji mezilidských vztahů a podporuje dovednosti týkající se duševní hygieny. Vede k rozvoji kompetence sociální a personální.

Tradičně,jako každý rok, si žáci naší školy zazpívali u vánočního stromku koledy a vánoční písně.