Archiv: !

ŠKOLNÍ AKADEMIE

Charakteristika projektu: Příprava vystoupení, má mezioborový a mezikulturní charakter:
- rozvíjí u žáků základní rysy kreativity (pružnosti nápadů, originality),
- rozvíjí individuální dovednosti pro spolupráci,
- rozvíjí individuální a sociální chování, sebeovládání,
- posiluje své sebevědomí,
- přispívá k pozitivnímu naladění mysli – uvolnění, relaxace,
- rozvíjí dovednost posoudit výsledek své práce i práce ostatních.
Přínos projektu: vede k rozvoji kreativity a spolupráce. Vede k rozvoji kompetence sociální a personální.

Na záložce Fotogalerie si prohlédněte fotografie ze Školní akademie 2011, které se zúčastnily třídy naší školy pod vedením třídních učitelek. Organizaci zajišťovala p. uč. Kubíková, ozvučení p. uč. Schützová a nafotila p. uč. Horňáková.