Archiv: !

CANISTERAPIE

Charakteristika projektu: Pomocná terapie- pozitivní působení psa na zlepšení zdravotního stavu či postižení:
- navozuje kladné emoce, radostnou atmosféru,
- utváří a rozvíjí vztah ke zvířatům,
- rozvíjí dovednosti pro pozitivní naladění mysli – uvolnění, relaxace,
- rozvíjí smyslové vnímání – cvičí rozumové a pohybové schopnosti,
- posiluje sociální chování a sebeovládání, vnímání postižených lidí.
Přínos projektu: vede k rozvoji schopností poznávání a podporuje dovednosti týkající se duševní hygieny. Vede k rozvoji kompetence sociální a personální.

Canisterapie na ZŠS

I v letošním školním roce se na ZŠ speciální ,,rozjela‘‘ canisterapie. Canisterapií se rozumí léčebný kontakt psa a člověka. Pes už svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu i tam, kde je jí nedostatek. Canisterapie přispívá k rozvoji hrubé i jemné motoriky, podněcuje komunikaci, rozvoj orientace v prostoru, nácvik koncentrace, rozvíjí citovou složku. Psi podněcují ke hře a pohybu, mají veliký vliv na psychiku a přispívají k duševní rovnováze. Ve škole máme k dispozici volnou třídu jako canisterapeutickou místnost.
Náš canisterapeutický tým tvoří paní Lucie Gärtnerová, fenka labradorského retrívra Kendy, bílá boxerka Sany a irský chrt Jasper. Novým mazlíčkem je fenka čivavy - roční Sisi. Canisterapií na ZŠS se bude nově zabývat také paní učitelka Jana Nastoupilová se svou fenkou Mášou.
Děti se s pejsky mohou mazlit,hladit je a vyčesávat.Ti odvážnější si je dají na vodítko, jdou s nimi za dveře a mezitím některé dítě ve třídě schová jejich oblíbenou hračku, míček nebo pamlsek a pejskové musí hledat. Hodně legrace si užijeme při házení míčku, při přetahování silného provazu a dalších hrách. Děti se také učí dát pejskovi napít ze speciální cestovní lahve, učí se říkat jednoduché povely, ale hlavně jim toto setkání přináší radost, uvolnění, zklidnění, zlepšení fyzické kondice a dobrou náladu!
Letošní první canisterapii si užily děti z 1. AS a 7. AS.

Více na záložce Fotogalerie...

PaedDr. Iva Gregorová
učitelka ZŠS

V říjnu se na naší škole uskutečnila velmi zajímavá přednáška na téma canisterapie a její možnosti využití ve výuce. Na úvod si vzala slovo paní Lucie Gartnerová Dis. ze sdružení Aaja o.s.,která nám vysvětlila, že canisterapie je léčebný kontakt člověka a psa. Dále se slova ujala paní Mgr. Iva Bajtlerová ze společnosti Anitera o.p.s.. Téma canisterapie rozvinula a v druhé polovině své přednášky uvedla mnoho zajímavých příkladů ze své praxe, inspirovala nás pomůckami a metodami, které ve své praxi canisterapeuta a logopeda používá. Jako živé "pomůcky" s ní přijeli i její psí pomocníci Agáta a Edy. Děkujeme oběma přednášejícím za velmi zajímavé informace a doufám, že vzhledem k velkému ohlasu a k dalším otázkám, které se nabízejí se nám podaří domluvit další spolupráci. Budeme se těšit. Mgr. Jana Nastoupilová