Archiv: !

REVITALIZACE ŠKOLNÍ ZAHRADY

Charakteristika projektu: Zvelebení prostředí školní zahrady tak, aby bylo možno pozemek využívat nejenom na pracovní činnosti, ale také k výuce a relaxaci:
- učí žáky kladnému vztahu k přírodě,
- učí žáky ctít vlastnoručně vytvořené hodnoty,
- rozvíjí schopnost pracovní výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení,
- učí žáky používat správné technické postupy, plánovat práci,
- vytváří u žáků pozitivní vztah k životnímu prostředí,
- pomáhá uvědomit si význam zdravého životního stylu,
- rozvíjí individuální dovednosti pro spolupráci,
- učí žáky pracovat v týmu,
- rozvíjí pozitivní vztah k manuální činnosti.
Přínos projektu: Vede k rozvoji kompetence pracovní, sociální, personální a občanské; zapojení žáků do zvelebení a následného využívání společných prostor školního pozemku.


Jak jistě již všichni víte, máme zoranou naši školní zahradu. Dne 17. března nám přivezli jako sponzorský dar fůru kravského hnoje a v pátek 1.4.2011 přijel traktor, který provedl hlubokou orbu. Záhonky jsou již připravené
na rozdělení mezi učitele Pč. Od zítřka si vás budu postupně zvát a záhonky přidělovat. Jako první přijdou učitelé Pč - ZŠS, pak učitelé Pč ZŠP 1-5. třídy a
nakonec učitelé Pč ZŠP 6.až 9. tříd.

Další novinkou je, že jsme si vypůjčili drtičku na křoviny. Za 3 hodiny práce s našimi žáky zmizelo velké množství křoví, proto jsme se rozhodli ji zakoupit.
Díky naší p. ředitelce, která uvolnila peníze, již máme drtičku ve škole. Nyní nás čeká úklid cesty na školní hřiště.

P.uč. Rak zakoupil napínací zařízení, tzv. hupcuk.
V současné době postupně vytahujeme křoviny na stráni,
v části zahrady směrem ke kontejnerům.

Fotografie s průběhem prací najdete na našich stránkách www.specmo.cz, fotogalerie – REVITALIZACE ŠKOLNÍ ZAHRADY

Děkuji všem učitelům Pč, kteří chodí se svými žáky na školní zahradu a pomáhají udržovat a zvelebovat její stav.
Šašková Lenka