Archiv: !

BAREVNÁ ŠKOLA

Charakteristika projektu: Rozzáření a zpestření interiéru chodby a vstupu do tříd v ZŠP barevným nátěrem dveří, změnit šedé prostředí školy na pozitivní barevnou, a tím navodit veselejší náladu – Prostředí vychovává:
- zapojuje žáky aktivně do dění a zvelebování školy,
- přispívá k vytváření pozitivního emočního klimatu třídy a školy: tady se cítím dobře,
- učí žáky ctít vlastnoručně vytvořené hodnoty,
- vytváří u žáků pozitivní vztah ke své třídě,
- přispívá k vytváření pocitu sounáležitosti - moje třída-sem patřím
- rozvíjí představivost, fantazii a tvořivé myšlení,
- rozvíjí pracovní návyky a dovednosti - práce s barvou, příprava a úklid pracovních pomůcek, dodržovat pracovní postupy,
- rozvíjí tvořivost žáků.
Přínos projektu: vede k rozvoji kreativity a spolupráce. Vede k rozvoji kompetence sociální a personální; pracovní.