Archiv: !

TŘÍDĚNÍ ODPADU, SBĚR VÍČEK

Charakteristika projektu: Třídění odpadů v rámci školy (plasty, papír,…), sběr víček:
- podílí se na ochraně životního prostřed,
- vede k hospodaření s odpady,
- vybudování návyku a pochopení smyslu třídění odpadů,
- druhotné použití vhodných odpadů v rámci pracovního vyučování.
Přínos projektu: umožňuje pochopení souvislosti ochrana životního prostředí a hospodaření s odpady, podněcuje aktivitu a ohleduplnost ve vztahu k životnímu prostředí. Vede k rozvoji kompetence občanské.


V letošním školním roce 2010/2011 se naše škola zapojila do soutěže ve sběru papíru.
Žákům se od začátku tohoto školního roku do konce května podařilo nasbírat 1.820 kg papíru, za který škola obdržela částku 3.094,- Kč.
Za získané peníze budou žákům zakoupeny školní pomůcky na příští školní rok 2011/2012

(Dle statistiky každá tuna recyklovaného papíru může ušetřit asi 14 stromů. Naši žáci nanosili 1,8 tuny papíru, takže ušetřili asi 28 stromů)

9. června 2011
Zapsala: Šašková Lenka – učitelka Pč

V letošním školním roce jsme opět sbírali plastová víčka od pet lahví. Víčka žáci počítali, třídili a šikovné pani učitelky z nich vyráběli zajímavé učební pomůcky. Víček bylo celkem 48 583 a žáci si tak vydělali na pomůcky do svých tříd celkem 420 Kč. Je to méně než v předchozích letech, ale věříme, že v příštím školním roce se zlepšíme. Budeme soutěžit, která třída jich nasbírá nejvíc.

Mgr. Marie Chabrová