Archiv: !

MIKULÁŠSKÁ DISKOTÉKA V CVČ

Charakteristika projektu: Příprava masek, má mezioborový charakter:
- rozvíjí u žáků základní rysy kreativity - schopnost přinášet nápady a originalitu
- rozvíjí individuální a sociální dovednosti pro zvládání soutěže a konkurence
- rozvíjí dovednost pracovat v týmu a schopnost ovlivňovat kvalitu společné práce
- rozvíjí dovednost posoudit výsledek své práce i práce ostatních
- upozorňuje žáky na nevhodné chování a jeho důsledky.
Přínos projektu: vede k rozvoji kreativity a spolupráce, soutěživosti mezi žáky, vede žáky ke správnému chování. Vede k rozvoji kompetence sociální a personální; pracovní; komunikativní.

Ve čtvrtek 2.12.2010 pro nás CVČ v Mostě připravilo Mikulášskou besídku plnou her, soutěží a písniček. Jako vždy nechyběl ani Mikuláš s čertem. Besídky se zúčastnila celá ZŠS.

Mgr. Marie Chabrová