Archiv: !

DIVADÝLKO 20. CHOMUTOV

Charakteristika projektu: Příprava vystoupení, má mezioborový a mezikulturní charakter:
- rozvíjí u žáků základní rysy kreativity - schopnost přinášet nápady a originalitu

- rozvíjí individuální dovednosti pro spolupráci
- rozvíjí individuální a sociální chování, sebeovládání
- posiluje sebevědomí žáků
- přispívá k pozitivnímu naladění mysli – uvolnění, relaxace
- rozvíjí dovednost posoudit výsledek své práce i práce ostatních.
Přínos projektu: vede k rozvoji kreativity a spolupráce. Vede k rozvoji kompetence sociální a personální; komunikativní.


A bylo tady opět po roce chomutovské Divadýlko - nesoutěžní přehlídka dramatické tvorby žáků převážně speciálních škol. Přestože byl letošní ročník třináctý, pověstná třináctka nikoho neodradila a pilně se nacvičovalo. Dokonce se přihlásilo 13 škol, takže přehlídka byla dvoudenní. Žáci ZŠ speciální se svými učitelkami vystupovali ve středu 4.5. Celý program moderoval tradičně herec Divadla rozmanitostí Zdeněk Turek, atmosféra byla radostná, nálada skvělá a děti veselé. Naše vystoupení se jmenovalo JEDEM DO AFRIKY! Cestovali jsme s CK HAFANANA. Za doprovodu známých hitů se na scéně objevili ,,turisté‘‘, ,,černoši‘‘ a ,,zvířátka‘‘. Sklidili jsme obrovský potlesk a domů jsme si odváželi drobné dárky a hlavně veliký dort s marcipánovými zvířátky!


PaedDr. Iva Gregorová
učitelka ZŠ speciální