Archiv: !

Klub Ouško

Kdo je vedoucím kroužku?
Mgr. Kateřina Jelínková, Ivana Maxová

Kdy?
Jedenkrát za 14 dní v pondělí ve 13.35 - 14.30 hod. ve třídě 9.BS

Co tam děláme?
Účelem kroužku je zlepšení vztahů, navázání nových kontaktů a vzájemná konverzace žáků se sluchovou vadou a jejich přátel.