Archiv: !

Hra na zobcovou flétnu

Kdo je vedoucím kroužku?
Mgr. Erika Bednárová

Kdy?
Každé úterý ve 13.30 hodin.

Co tam děláme?
Náplň kroužku je zaměřena jednak na získání dovednosti hrát na hudební nástroj,ale také na Výchovu ke zdraví, neboť se žáci učí správně pracovat s dechem, rozšiřuje se jim kapacita plic a v neposlední řadě si vytvářejí vztah a lásku k hudbě. Chceme, aby opět platilo: Co Čech, to muzikant.
Kroužek je bezplatný, flétny škola žákům zapůjčí.