Archiv: !

Školní časopis

Kdo je vedoucím kroužku?
Mgr. Ivana Horňáková

Kdy?
Každé pondělí od 13.20 do 15.00 hodin.

Co tam děláme?
Využitím moderní techniky zpracováváme zajímavé články, vyhledáváme vhodné ilustrace, tvoříme naučné kvízy, hádanky a omalovánky.
Nejdůležitějším úkolem je tedy práce s počítačem, s textovým programem Microsoft Word, s internetem, tiskárnou a následnou kompletací časopisu.