Archiv: !

Hudební kroužek

Kdo je vedoucím kroužku?
Jana Hofferová ml., Jana Cmíralová

Kdy?
Každou středu od 12.35 do 13.30 hodin v hudebně nebo kinosále školy.

Co tam děláme?
Kroužek pro 2. - 5. roč. ZŠP je zaměřen na rozvíjení pohybové stránky, techniky správného dýchání, pěveckých dovedností, dovedností hry na dětské Orffovy nástroje, základů hry na zobcovou flétnu a vytváření kladného vztahu k hudbě. Cílem kroužku je ukázat naše hudební dovednosti nejen našim spolužákům, ale i zúčastnit se nějaké soutěže a potěšit veřejnost.