Archiv: !

Kuchařské minimum ve školní družině

Ve školní družině proběhla akce Kuchařské minimum. Děti si své vědomosti ověřily v části teoretické i praktické.
V praktické části byly zařazeny různé soutěže, například přenášení vajec na lžíci, sbírání jablíček na čas, mytí nádobí v co nejkratším čase…
Každý žák měl svou soutěžní kartu, kam mu byly připisovány body. Po sečtení bodů byl každý odměněn medailí a sladkostmi.
Na závěr jsme si zazpívali písničky o jídle: Pod naším okýnkem,To je zlaté posvícení...

Věra Kašparová