Archiv: !

VÝMĚNA HRAČEK

Charakteristika projektu : Každý zúčastněný žák vybere ve svém pokojíčku hračku, se kterou si již nehraje a myslí si, že by mohla potěšit jiného žáka. Tu v daném termínu donese do školy. Všechny hračky budou v daný den umístěny v tělocvičně. Z nashromážděných hraček si následně může každý žák vybrat hračku jinou. Nepotřebná hračka pro jednoho, se pak stává zajímavou pro druhého a v předvánočním čase jistě každého potěší.

Přínos projektu : Vede k uvědomění si hodnot k starým věcem, rozvíjí a formuje k nim kladný citový vztah. Rozvíjí vnímavost a chápání významu věci, vzájemných vztahů a souvislostí, přináší radost. Dále formuje kladné mezilidské vztahy a pocit sounáležitosti.

Dne 20.12. se sešlo několik tříd s cílem vyměnit si mezi sebou hračky.
Každý zúčastněný žák vybral ve svém pokojíčku hračku, se kterou si již delší dobu nehrál a myslel si, že by mohla potěšit jiného žáka. Tu v daném termínu donesl do školy. Z nashromážděných hraček si následně mohl vybrat hračku jinou, pro něj atraktivní.
Nepotřebná hračka pro jednoho, se pak stala zajímavou pro druhého a v předvánočním čase jistě každého potěšila.

Mgr. Žaneta Prošková