Archiv: !

Recyklohraní v 9.A

Říjen
V měsíci říjnu třída 9.A přispěla do soutěže svou povídkou o starém televizoru.

Listopad
V tomto měsíci se 9.A zúčastnila další soutěže ,,Sešlápni-ušetříš“.Podle daných pokynů žáci
správně naložili s prázdnými plastovými lahvemi a vyřešili matematický úkol.

Sběr elektroodpadu
Od začátku šk.roku žáci 9.A sbírají elektroodpad.

Věnuj mobil
Žáci 9.A věnovali 6 mobilních telefonů.

Miluše Vondráčková