Archiv: !

Krušnohorská hračka ve světě lidového umění

V rámci předmětu OV, ve kterém jsme probírali téma Kultura ve společnosti, navštívila třída 7. A, dne 26. 2. 2011 Oblastní muzeum v Mostě. Shlédli jsme zde velmi hezkou expozici nazvanou „Krušnohorská hračka ve světle lidového umění. Tato expozice je vystavena ve výstavním sále muzea. Ke zhlédnutí jsou vybrané exponáty ze Stróherské sbírky, které s laskavostí zapůjčilo město Annaberg-Buchholz v rámci sasko-české spolupráce. Žáci a žákyně si zde prohlédli hračky staré již mnoho let. Výstava se jim velmi líbila. V rámci expozice se mohli i zhoupnout na houpacích koních, které mají v muzeu k dispozici, a také si mohli složit dřevěné stavebnice. Návštěva muzea se dětem velmi líbila a vystavené exponáty také.

Napsala a nafotila Alena Niklová – třídní učitelka 7. A