Archiv: !

Učíme se na zahradě

Sestav strom, pojmenuj části stromu a ještě další aktivity plnili žáci 4. A v hodině Člověk a jeho svět. Využili pěkného počasí a na školní zahradě vypracovali pracovní listy na téma Stromy a jeho části. Nejvíce se žákům líbila aktivita Frotáž kůry stromu, při které se proběhli mezi ovocnými stromy a vybrali si strom, který se jim nejvíce líbil.

Napsala a foto: Mgr. Jana Hofferová