Archiv: !

Den Země v 7.A

Do celoškolního projektu „Den země“, který proběhl na naší škole dne 27. 4. 201, se zapojila i naše třída 7. A.
Tomuto projektu jsme věnovali všechny vyučující hodiny dne. V PČ jsme zbavili odpadků náš školní pozemek. Sbírali jsme odpadky, které jsme na pozemku našli a zároveň jsme je třídili. Před samotným sběrem, jsme si samozřejmě připomněli co je to recyklace a k čemu je dobrá. Rovněž jsme při sběru odpadků dodržovali hygienu. Potom jsme nasbírané odpadky roztřídili podle druhu do barevných kontejnerů, které máme ve škole. Vzhledem k tomu, že jsme byli s prací hotovy dříve, než jsme předpokládali, stihli jsme se třetí vyučující hodinu zhlédnout v kinosále DVD s názvem „Přírodní divy“. Zde jsme se velmi poutavou formou dozvěděli něco o Sahaře, jezeru Bajkal, Tibetu a jiných přírodních krásách naší planety.
V hodině matematiky jsme si spočítali, kolik odpadu průměrně vyprodukuje každý z nás za jeden den, týden, měsíc a rok. Vyšla nám doopravdy velká čísla, nad kterými by se měl každý z nás zamyslet. Svoje životní prostředí si přece musíme chránit.
Tomuto tématu jsme se věnovali v hodině přírodopisu, kde jsme si připomněli, jak musíme své životní prostředí chránit a také jsme si něco řekli o tom, čím a jak si životní prostředí ničíme. K tomu jsme si vyhledali články na Wikipedie.cz na internetu.
V českém jazyce jsme si ve slohu povídali o tom, čím musíme šetřit, abychom si zachovali přírodní produkty i pro naše příští generace (energie, voda, nerosty atd.). Tato hodina proběhla formou otázek a odpovědí, tak jak to má ve slohu být.
Na konci celého dne jsme si shrnuli, co všechno jsme ten den udělali pro to, abychom si chránili své životní prostředí. A zároveň jsme si slíbili, že se těmito zásadami, budeme řídit pokud možno neustále a ne jenom jeden den v roce.

Alena Niklová