Archiv: !

O nejkrásnější sluníčko - vyhodnocení

Na naší škole proběhla výtvarná soutěž „O nejkrásnější sluníčko“. Do soutěže se zapojilo 29 tříd a školní družina. Učitelé se svými žáky vytvořili sluníčka z různých materiálů a různými technikami. Ze sluníček vznikla velmi pěkná výstavka u šaten žáků. Žáci, učitelé a zaměstnanci školy obdrželi hlasovací lístky a ve dnech 27. 5. a 30. 5. hlasovali, které sluníčko se jim nejvíce líbí. A jak soutěž dopadla? Celkem bylo odevzdáno 215 hlasovacích lístků. Nejvíce hlasů a 1. místo získala třída 2. A se sluníčkem č. 13. Na 2. místě skončila třída 2. PrŠ, jejich sluníčko s č. 9 a třída 6. BS obsadila 3. místo za sluníčko č. 26. Vítězné třídy dostaly diplom a malou odměnu. Ostatní zúčastněné třídy obdržely jako poděkování čestné uznání za účast v soutěži.

Napsala: Mgr. Jana Hofferová