Archiv: !

Keramický kroužek

Vedoucí kroužku: Mgr. Jana Machová

Tento kroužek se bude konat jednou za měsíc. Budeme na něm vyrábět předměty z keramické hlíny jako např. hrnečky, zvířátka, domky, postavičky a jiné věci pro radost. Budeme se učit zpracovávat hlínu, válet jí, vykrajovat, spojovat a další činnosti. Také budeme vypálenou hlínu glazovat.
Kroužek není věkově omezen, takže se na něj může přihlásit každý, kdo má zájem.