Archiv: !

Kynologický kroužek

Vedoucí kroužku: Mgr. Jana Nastoupilová.

Ještě k loňskému školnímu roku:
S koncem školního roku přišel čas vyhodnotit práci kynologického kroužku. Scházeli jsme se vždy venku, a to za každého počasí. Postupně jsme se naučili jak naučit pejska základním povelům, jak o něj správně pečovat a jak se chovat ohleduplně k ostatním lidem- nepejskařům, tak aby je náš pes neobtěžoval. Nakoukli jsme také pod pokličku „opravdového“ výcviku a navštívili i ty méně šťastné pejsky v psím útulku.
Musím všechny členy kroužku pochválit, vždy se dostavovali včas a byli opravdu velmi šikovní. Na závěr poslední schůzky jsme si rozdali diplomy a malé dárečky.
Mgr. Jana Nastoupilová

I v tomto školním roce bude fungovat náš kynologický kroužek. Scházet se budeme každý čtvrtek ve 14 hod. před školou. Schůzka bude končit v 15 hod. Budeme se v něm učit správně pečovat o psa, základní výcvik psa a také jak můžeme spolu se psem trávit plnohodnotně volný čas. Také budeme podnikat krátké výlety za opuštěnými pejsky a navštívíme i zkušenější kynology . Kroužek je určen pro žáky naší školy a je bezplatný. Přihlášky do kynologického kroužku si můžete vyzvednout u p.uč. Jany Nastoupilové. Činnost zahajujeme 6. října, vítání jsou i žáci, kteří zatím svého pejska nemají!


Ve čtvrtek 6. října jsme poprvé v tomto školním roce sešli na první schůzce kynologického kroužku. Byly tu jak známé tváře, se kterými jsme se rozloučili v červnu (Míša, Kristýna a před školou na nás čekala Anička) ale přivítali jsme i nové členy ( Petr, Kevin, Nikola a ještě jeden Petr). No a za pejsky tu byly dvě psí „holky“ Máša a Jožka. Jen pro připomenutí, to jsou psi s canisterapeutickými zkouškami.
Trochu jsme se navzájem oťukali a myslím, že z nás bude dobrá parta.

Mgr. Jana Nastoupilová


I v tomto školním roce pokračoval ve své činnosti kynologický kroužek., který je určen pro žáky naší školy.
Není nezbytně nutné, aby žáci přicházeli se svým vlastním psem, protože jedním z cílů, je i to, aby se žáci dozvěděli vše potřebné o péči o psa a aby se tím zvýšil jejich smysl pro zodpovědnost.
Na začátku školního roku projevilo zájem velké množství žáků především z druhého stupně ZŠP. Někteří žáci se v průběhu školního roku buď odhlásili, nebo přestali na schůzky docházet a dva žáci se přihlásili v průběhu roku. Tak jako minulý rok, i letos patřily k členům kroužku i dvě fenky- Máša a Jožka. Obě mají za sebou canisterapeutické zkoušky a každoroční přezkoušení.
Schůzky probíhaly většinou v parku naproti naší škole, kde je částečně povolen pohyb psů. Opět jsme si zopakovali teorii péče o psa, povinnosti majitele psa vyplývající ze zákona a nejvíce času nám zabrala praktická část, např. nácvik základních povelů základní poslušnosti. Pro případ velmi nepříznivého počasí jsme měli připravenou canisterapeutickou třídu jako zázemí. Toho jsme však nevyužili, protože nám počasí přálo.
Na poslední schůzku jsem připravila několik zábavných soutěží a vědomostních kvízů, za jejichž splnění byli žáci odměněni drobnými odměnami. Ještě pro případné zájemce- kroužek bude i příští školní rok. Bližší informace se včas dozvíte.
Napsala Mgr. Jana Nastoupilová