Archiv: !

Hudební kroužek

Vedoucí kroužku: as. Jana Hofferová


Hudební kroužek je určen pro 1.stupeň ZŠP. Bude se konat každé pondělí od 11.35 - 12.25 v kinosále školy.
Letošní rok bude jiný než školní rok 2010/2011. Bude kladen důraz na individuální rozvoj hudebního sluchu u jednotlivých žáků. Naučí se správně dýchat, poslouchat a zpívat. Naučí se základy hry na klavír. Největším cílem je opět ukázat naše dovednosti široké veřejnosti.


Co nás čeká?
Zopakování repertoáru ze školního roku 2010/2011
Lidové písně
Rytmizační cvičení
Hra na klavír
Zpívání s karaoke
Zpívání za doprovodu klavíru
Dechová cvičení
Seznámení s hudebními skladateli


Kam bychom chtěli vyrazit?
Prosinec – zpívání pro babičky a dědečky ( Astra,MSSS? )
Květen – pěvecká soutěž „Bořeňská čarodějnice“