Archiv: !

Odměňujeme

Ve škole jsme odměnili třídy 3. A, 4. A, 5. A, 9.B, včetně p. uč. Vondráčkové v rámci Ekologické výchovy. Žáci těchto tříd se aktivně v loňském školním roce podíleli na plnění úkolů v programu Recyklohraní, např. sběr baterií, elektroodpadu, apod.. Recyklohraní se zabývá oblastí třídění a recyklací odpadů a umožňuje žákům získat osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. V programu jsme získali 4396 bodů, které jsme vyměnili za pastelky, voskovky, barvy na sklo a Flash USB. Žáci měli z dárků velkou radost.
Napsala: Mgr. Jana Hofferová
Foto: Mgr. Petra Schützová