Archiv: !

DRAKIÁDA

Charakteristika projektu: Výroba draků, má mezioborový a mezikulturní charakter:
- rozvíjí u žáků základní rysy kreativity (pružnosti nápadů, originality),
- rozvíjí individuální dovednosti pro spolupráci,
- rozvíjí individuální a sociální dovednosti pro zvládání soutěže a konkurence,
- rozvíjí dovednost pracovat v týmu a schopnost ovlivňovat kvalitu společné práce,
- rozvíjí dovednost posoudit výsledek své práce i práce ostatních.
Přínos projektu: vede k rozvoji kreativity a spolupráce; soutěživosti mezi žáky. Vede k rozvoji kompetence sociální a personální; pracovní.

Jako každý rok, tak i letos, proběhla na naší škole drakiáda.
Mladší žáci soutěžili v tělocvičně ve vybarvování draků, skládání draků a dračím řevu.
Poté se všichni žáci přesunuli na louku, kde proběhlo pouštění draků. Nakonec byl vyhodnocen nejlépe létající drak, největší a nejhezčí vyrobený drak.
Všichni soutěžící byli odměněni sladkostí a drobnou maličkostí.
Poděkování patří všem třídním učitelům a učitelům Pč, kteří s žáky draky vyrobili.

Lenka Šašková