Archiv: !

PÉEFKA ROKU

Charakteristika projektu: Tvorba PF v hodinách Informatiky, které budou hodnoceny žáky školy. Vítězná práce se stane součástí PF školy.

- rozvíjí u žáků kreativní myšlení, pružnost nápadů a originalitu,
- rozvíjí schopnosti a dovednosti při práci s výpočetní technikou,
- vede k samostatnosti a k soustředěnosti při práci,
- rozvíjí u žáků představivost,
- učí žáky konkurenceschopnosti,
- rozvíjí u žáků schopnost hodnocení a posuzování náročnosti práce ostatních, ale i své.
Přínos projektu: zapojení žáků do reprezentace školy; praktické využití vědomostí a dovedností získaných při používání různých grafických aplikací v hodinách Informatiky.

Soutěžního projektu se zúčastnilo 90 žáků z naší školy a bylo odevzdáno celkem 354 hlasovacích lístků.
Vítěznou grafickou práci zpracovala Lenka Městecká z 9.B a George Kroka ze 7.A. Čestné uznání bylo uděleno Honzovi Legezovi a Anně Štefanové ze 7.B za mimořádně povedené grafické zpracování.
Poděkování patří všem soutěžícím, ale také p. uč. Rakovi a p. uč. Nekolové za přípravu a vyhodnocení projektu.

Mgr. Lenka Brunnerová