Archiv: !

VÁNOČNÍ VÝSTAVA

Charakteristika projektu: Výrobky s vánoční tématikou, má mezioborový a mezikulturní
charakter:
- napomáhá žákům uvědomit si právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci s jinými lidmi, bez ohledu na jejich sociální příslušnost,
- pomáhá uvědomovat si význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti; tolerance, empatie, umění vžít se do role druhého; lidská solidarita,
- pomáhá navazovat a udržovat vztahy mezi vrstevníky, respektovat druhé lidi,
- rozvíjí schopnost pracovní výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení,
- rozvíjí u žáků základní rysy kreativity (pružnosti nápadů, originality).
Přínos projektu: napomáhá žákům uvědomit si kulturní rozdíly a lidské vztahy, vede k rozvoji kreativity. Vede k rozvoji kompetence sociální a personální; pracovní.


Dne 20. 12. 2011 v naší škole konala již tradičně vánoční výstavka. Návštěvníci výstavky si opět mohli prohlédnout výrobky žáků naší školy, seznámit se s různými náměty na práci se svými žáky a zakoupit si drobné upomínkové a hlavně vánoční předměty, vyrobené našimi žáky, za pomoci paní učitelek. Mladším žákům se zde opět líbily stolky s „ručními dílnami“, kde si sami mohli vyrobit malý dáreček pro svoje blízké. U těchto stolů jim s výrobou pomáhaly dívky 8. ročníků ZŠP, kterým tímto velmi děkuji za spolupráci. Dále zde opět bylo k vidění zdobení perníčků, které se tak moc líbí, a které nám již několik let předvádí paní učitelka Perglová. U stolu s paličkovanými předměty z „dívčího klubu“ si malí návštěvníci také mohli vyrobit své vlastní výrobky pro své nejbližší.
I když v letošním roce výstavku nenavštívilo tolik škol jako v letech předchozích, ohlasy z výstavky byly opět velmi kladné. Návštěvníci, kteří na výstavku přišli, byli spokojeni a opět se jim práce našich žáků velmi líbila a chválili práci našich žáků i paní učitelek. Jen nás velmi mrzelo, že ani z jedné školy nebyl přinesen vlastně vyrobený vánoční zvoneček, jak bylo psáno na pozvánce na výstavku. Přesto jsme opět velmi rádi, že jsme vám alespoň částečně navodili vánoční atmosféru a věříme, že udělali i radost. Velmi se těšíme, že Vás tentokrát v hojnějším počtu přivítáme na naší velikonoční výstavce. Již teď se na Vás všichni moc těšíme a doufáme, že nám zachováte svou přízeň.
Napsala Alena Niklová