Archiv: !

ČERTICE ZDOBÍ VÁNOČNÍ STROMEK

Charakteristika projektu: Výsledky chování žáků, má mezioborový charakter:
- napomáhá žákům porozumět sobě samému i druhým,
- pomáhá získávat dovednosti pro řešení konfliktů, zvládat respekt, podporu i pomoc
- pomáhá primární prevenci rizikového chování,
- rozvíjí povědomí o základních mravních hodnotách,
- rozvíjí u žáků rozpoznání nevhodného a rizikového chování a uvědomění si možných důsledků.
Přínos projektu: napomáhá žákům zvládání vlastního chování – sebepoznání a sebepojetí, vede k utváření mezilidských vztahů. Vede k rozvoji kompetence sociální a personální.

Dne 5.12.2011 dvě hrůzostrašné čertice nezaspaly a přišly do kinosálu naší školy. Měly připravený obrovský pytel na zlobivé děti, které si chtěly odnést do pekla. Té jedné čertici se zamžily brýle ze samých hodných dětí a druhá zas nechtěla rozdávat sladké balíčky. Žáci 1. stupně ZŠP ozdobili stromeček vlastnoručně vyrobenými ozdobami, jejich paní učitelky odevzdaly čerticím listinu hříšých dušiček a četice se těšily... Pak se slibovalo, zpívalo nebo recitovalo a rozdávaly se balíčky s překvapením. A nakonec čertice do pekla nikoho neodnesly a odešly s prázdným pytlem.
Čertice Káša a Dáťa.

Foto: Mgr. Lenka Brunnerová a Mgr. Ivana Horňáková

Více na záložce Fotogalerie...