Archiv: !

ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ

Charakteristika projektu: Zpívání vánočních písní, má mezioborový a mezikulturní charakter:
- přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni,
- utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci,
- rozvíjí dovednosti pro pozitivní naladění mysli – uvolnění, relaxace,
- podporuje pozitivní vztah k tradicím a lidové slovesnosti,
- upevňuje osvojování cizího jazyka,
- posiluje sociální chování a sebeovládání.
Přínos projektu: vede k rozvoji mezilidských vztahů a podporuje dovednosti týkající se duševní hygieny. Vede k rozvoji kompetence sociální a personální.

Nastal čas Vánoc a žáci v hodinách Hudební výchovy přistupují k vánočnímu stromku v hale školy, aby si společně zazpívali vánoční písně a koledy.....
9. ročníky se rozhodly pro devět vánočních písní a koled, které u stromku zazpívaly. Za každý rok na této škole jednu koledu.

Mgr. Lenka Brunnerová